Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ảnh: VGP