Thu thêm lợi nhuận từ Viettel và PVN: Ngân sách Nhà nước có thêm hàng chục nghìn tỉ đồng

Biểu đồ doanh thu và lợi nhuận trước thuế của PVN và Viettel năm 2017 (đơn vị: nghìn tỉ đồng). Biểu đồ: T.K.T.S
Biểu đồ doanh thu và lợi nhuận trước thuế của PVN và Viettel năm 2017 (đơn vị: nghìn tỉ đồng). Biểu đồ: T.K.T.S
Biểu đồ doanh thu và lợi nhuận trước thuế của PVN và Viettel năm 2017 (đơn vị: nghìn tỉ đồng). Biểu đồ: T.K.T.S
Lên top