PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI PHÙNG QUỐC HIỂN:

Ngân sách phải được quản lý, giám sát chặt chẽ

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu.Ảnh: QH
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu.Ảnh: QH
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu.Ảnh: QH
Lên top