Chính phủ đề nghị trích 30% lợi nhuận sau thuế của Viettel vào ngân sách Trung ương từ 2019

Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo tại phiên họp ngày 22.10. Ảnh: Quochoi.vn
Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo tại phiên họp ngày 22.10. Ảnh: Quochoi.vn
Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo tại phiên họp ngày 22.10. Ảnh: Quochoi.vn
Lên top