Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thông xe 65km cao tốc, rút ngắn 1/2 thời gian từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi