Thông xe 65km cao tốc, rút ngắn 1/2 thời gian từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi