Thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND cấp tỉnh trước 1.7.2021

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng báo cáo một số nội dung. Ảnh Quochoi.vn
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng báo cáo một số nội dung. Ảnh Quochoi.vn
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng báo cáo một số nội dung. Ảnh Quochoi.vn
Lên top