Chủ tịch Quốc hội lưu ý về lựa chọn nhân sự, bầu cử đại biểu HĐND

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại kỳ họp. Ảnh Công Thọ
Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại kỳ họp. Ảnh Công Thọ
Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại kỳ họp. Ảnh Công Thọ
Lên top