THẢO LUẬN TẠI KỲ HỌP THỨ 4, QUỐC HỘI KHÓA XIV:

Tham nhũng gây thiệt hại 59.700 tỉ đồng nhưng thu hồi chỉ 7,82%

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017. Ảnh: Q.H
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017. Ảnh: Q.H
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017. Ảnh: Q.H
Lên top