Thái Bình: Tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Bắc năm 2018

Ông Bùi Trường Giang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: PV.
Ông Bùi Trường Giang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: PV.
Ông Bùi Trường Giang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: PV.
Lên top