Tạm dừng lập quy hoạch Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong

Một khu vực được kỳ vọng hình thành đặc khu Bắc Vân Phong. Ảnh: Kỳ Nam.
Một khu vực được kỳ vọng hình thành đặc khu Bắc Vân Phong. Ảnh: Kỳ Nam.
Một khu vực được kỳ vọng hình thành đặc khu Bắc Vân Phong. Ảnh: Kỳ Nam.
Lên top