Sai phạm tại những dự án chung cư Mường Thanh: "Củi ướt không cháy được?"

 Đại biểu Nguyễn Huy Được - tổ Ba Vì.
Đại biểu Nguyễn Huy Được - tổ Ba Vì.