Quyết liệt hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch COVID-19: Gỡ nút thắt thị trường, khơi thông nguồn vốn

Ngành cơ khí cần được hỗ trợ để phục hồi sau dịch COVID-19, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. Ảnh: TTXVN
Ngành cơ khí cần được hỗ trợ để phục hồi sau dịch COVID-19, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. Ảnh: TTXVN
Ngành cơ khí cần được hỗ trợ để phục hồi sau dịch COVID-19, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. Ảnh: TTXVN
Lên top