Quốc hội sẽ xem xét miễn nhiệm chức vụ Tổng thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu

Ông Phan Văn Sáu.
Ông Phan Văn Sáu.
Ông Phan Văn Sáu.
Lên top