Quốc hội sẽ xem xét miễn nhiệm chức vụ Tổng thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu

Ông Phan Văn Sáu.
Ông Phan Văn Sáu.