Tác động xã hội lớn, dự án Luật Đất đai sửa đổi được thảo luận ở 3 kỳ họp

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Tờ trình. Ảnh Quốc hội
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Tờ trình. Ảnh Quốc hội
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Tờ trình. Ảnh Quốc hội
Lên top