Quảng Ninh: Cấm khai thác thủy sản trong vùng lõi vịnh Hạ Long

Hầu hết các tàu đánh bắt cỡ nhỏ đều sử dụng các dụng cụ tận diệt. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hầu hết các tàu đánh bắt cỡ nhỏ đều sử dụng các dụng cụ tận diệt. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hầu hết các tàu đánh bắt cỡ nhỏ đều sử dụng các dụng cụ tận diệt. Ảnh: Nguyễn Hùng