Quảng Bình có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mới

Ông Trần Thắng - Tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Ông Trần Thắng - Tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Ông Trần Thắng - Tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top