Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Quốc hội, Chính phủ sốt ruột lắm

Phó Thủ tướng kiểm tra tiến độ xây dựng, giải ngân dự án đường Võ Nguyên Giáp sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Ảnh: Thành Chung.
Phó Thủ tướng kiểm tra tiến độ xây dựng, giải ngân dự án đường Võ Nguyên Giáp sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Ảnh: Thành Chung.
Phó Thủ tướng kiểm tra tiến độ xây dựng, giải ngân dự án đường Võ Nguyên Giáp sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Ảnh: Thành Chung.