Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bất ngờ thị sát Hãng phim truyện Việt Nam

Đạo diễn Nguyễn Xuân Thành có cơ hội chia sẻ ý kiến của mình về việc cổ phần hóa hãng phim với Phó Thủ tướng. Ảnh: FB Lê Đình Nguyên
Đạo diễn Nguyễn Xuân Thành có cơ hội chia sẻ ý kiến của mình về việc cổ phần hóa hãng phim với Phó Thủ tướng. Ảnh: FB Lê Đình Nguyên