Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến Quảng Bình chỉ đạo ứng phó bão số 10

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra việc phòng tránh bão ở khu vực Cửa Gianh. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra việc phòng tránh bão ở khu vực Cửa Gianh. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra việc phòng tránh bão ở khu vực Cửa Gianh. Ảnh: VGP
Lên top