Phó Thủ tướng Thường trực chủ trì họp về xử lý khai thác cát sỏi trái phép

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP/Lê Sơn
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP/Lê Sơn
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP/Lê Sơn
Lên top