PHIÊN HỌP THỨ 15 UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI:

Phấn đấu mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7%

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu. Ảnh: TTXVN
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu. Ảnh: TTXVN