Ông Võ Kim Cự bị xóa tư cách nguyên Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh vì liên quan Formosa

Ông Nguyễn Minh Quang và ông Võ Kim Cự
Ông Nguyễn Minh Quang và ông Võ Kim Cự