Ông Trịnh Huy Triều được giới thiệu làm Chủ tịch UBND TP. Thanh Hoá

Ông Trịnh Văn Chiến - UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá (phải) trao quyết định cho ông Trịnh Huy Triều. Ảnh: Trần Thanh
Ông Trịnh Văn Chiến - UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá (phải) trao quyết định cho ông Trịnh Huy Triều. Ảnh: Trần Thanh
Ông Trịnh Văn Chiến - UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá (phải) trao quyết định cho ông Trịnh Huy Triều. Ảnh: Trần Thanh
Lên top