Bí thư Thành uỷ TP. Sầm Sơn mới được bầu là ai?

Tân Bí thư Thành uỷ TP. Sầm Sơn (người ôm hoa) trong ngày công bố quyết định.
Tân Bí thư Thành uỷ TP. Sầm Sơn (người ôm hoa) trong ngày công bố quyết định.
Tân Bí thư Thành uỷ TP. Sầm Sơn (người ôm hoa) trong ngày công bố quyết định.
Lên top