Ông Lê Anh Xuân được bổ nhiệm làm Bí thư Thành uỷ TP. Thanh Hoá

Ông Trịnh Văn Chiến - UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá (phải) trao quyết định cho ông Lê Anh Xuân - tân Bí thư Thành uỷ TP. Thanh Hoá.
Ông Trịnh Văn Chiến - UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá (phải) trao quyết định cho ông Lê Anh Xuân - tân Bí thư Thành uỷ TP. Thanh Hoá.
Ông Trịnh Văn Chiến - UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá (phải) trao quyết định cho ông Lê Anh Xuân - tân Bí thư Thành uỷ TP. Thanh Hoá.
Lên top