Ông Đỗ Đức Duy được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái

Ông Đỗ Đức Duy được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Trần Vương
Ông Đỗ Đức Duy được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Trần Vương
Ông Đỗ Đức Duy được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Trần Vương
Lên top