Bộ Chính trị thông qua phương án nhân sự Đại hội tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ mới

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy. Ảnh Như Ý
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy. Ảnh Như Ý
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy. Ảnh Như Ý
Lên top