Những hình ảnh đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫy chào khi đến sân bay Nội Bài. Ảnh: Cao Nguyên
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫy chào khi đến sân bay Nội Bài. Ảnh: Cao Nguyên
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫy chào khi đến sân bay Nội Bài. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top