Nhiều nơi ghép chung người tâm thần sống cùng người cai nghiện ma túy

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung báo cáo giải trình tại phiên họp. Ảnh Trần Vương
Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung báo cáo giải trình tại phiên họp. Ảnh Trần Vương
Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung báo cáo giải trình tại phiên họp. Ảnh Trần Vương
Lên top