Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn bị kỷ luật cảnh cáo

Ông Phạm Viết Muôn, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Ông Phạm Viết Muôn, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Ông Phạm Viết Muôn, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Lên top