Nghiên cứu 4 phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Sân bay Tân Sơn Nhất đang kẹt cả trên trời lẫn dưới đất.   Ảnh: M.Q
Sân bay Tân Sơn Nhất đang kẹt cả trên trời lẫn dưới đất. Ảnh: M.Q