New Zealand luôn mong sinh viên tài năng của Việt Nam sang học tập

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Trevor Mallard. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Trevor Mallard. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Trevor Mallard. Ảnh: VGP