Năm bản lề mang tính đột phá trong quan hệ quân đội Việt Nam- Trung Quốc

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ Hợp tác Giáo dục giữa Học viện Quốc phòng Việt Nam và Đại học Quốc phòng Trung Quốc. Ảnh: TTXVN.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ Hợp tác Giáo dục giữa Học viện Quốc phòng Việt Nam và Đại học Quốc phòng Trung Quốc. Ảnh: TTXVN.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ Hợp tác Giáo dục giữa Học viện Quốc phòng Việt Nam và Đại học Quốc phòng Trung Quốc. Ảnh: TTXVN.
Lên top