Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc quy mô lớn nhất từ trước tới nay

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc bắt tay hữu nghị trên đường biên giới giữa 2 quốc gia.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc bắt tay hữu nghị trên đường biên giới giữa 2 quốc gia.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc bắt tay hữu nghị trên đường biên giới giữa 2 quốc gia.
Lên top