Mạng xã hội nước ngoài thu về 100 triệu USD nhưng không đóng một đồng thuế cho Việt Nam

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết mạng xã hội nước ngoài thu về 100 triệu USD năm 2016 nhưng không đóng một đồng thuế nào cho chúng ta. Ảnh: QH
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết mạng xã hội nước ngoài thu về 100 triệu USD năm 2016 nhưng không đóng một đồng thuế nào cho chúng ta. Ảnh: QH