Lương giáo viên hợp đồng từ 2,5 - 3,5 triệu/tháng có thể yêu nghề?

ĐB Nguyễn Thị Phúc (Hưng Yên)
ĐB Nguyễn Thị Phúc (Hưng Yên)
ĐB Nguyễn Thị Phúc (Hưng Yên)