Luật Cán bộ cần bảo đảm tính liên thông, không phân biệt cấp xã

Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trả lời những kiến nghị của cử tri. Ảnh: Phạm Đông
Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trả lời những kiến nghị của cử tri. Ảnh: Phạm Đông
Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trả lời những kiến nghị của cử tri. Ảnh: Phạm Đông
Lên top