Phó Chủ tịch TLĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu:

"Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới công tác xây dựng pháp luật"

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thị xã Sơn Tây. Ảnh: P.Đ.
Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thị xã Sơn Tây. Ảnh: P.Đ.
Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thị xã Sơn Tây. Ảnh: P.Đ.
Lên top