Làm rõ các trường hợp cán bộ sai phạm trong nhiều vụ đại án

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp. Ảnh: BNCTW
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp. Ảnh: BNCTW
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp. Ảnh: BNCTW
Lên top