Xử lý nghiêm, loại ra khỏi bộ máy cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tăng cường thanh tra, phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại tố cáo. Ảnh VGP
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tăng cường thanh tra, phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại tố cáo. Ảnh VGP
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tăng cường thanh tra, phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại tố cáo. Ảnh VGP
Lên top