Lai Châu tinh giản 1.049 biên chế sau khi triển khai Nghị quyết TƯ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với tỉnh Lai Châu. Ảnh: T.Chung
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với tỉnh Lai Châu. Ảnh: T.Chung
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với tỉnh Lai Châu. Ảnh: T.Chung
Lên top