Lai Châu: Bàn giao nhà bán trú cho trường THCS Ma Quai – Sìn Hồ

Cắt băng khánh thành nhà ở bán trú trường THCS Ma Quai
Cắt băng khánh thành nhà ở bán trú trường THCS Ma Quai
Cắt băng khánh thành nhà ở bán trú trường THCS Ma Quai
Lên top