Khi nào có kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp?

Cử tri đi bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh T.Vương
Cử tri đi bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh T.Vương
Cử tri đi bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh T.Vương
Lên top