Hơn 100 công nhân tham gia bỏ phiếu bầu cử trong khu cách ly tập trung

Công nhân lao động Công ty cổ phần Tập đoàn Vinatop bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào sáng 23.5.
Công nhân lao động Công ty cổ phần Tập đoàn Vinatop bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào sáng 23.5.
Công nhân lao động Công ty cổ phần Tập đoàn Vinatop bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào sáng 23.5.
Lên top