Khai mạc Hội nghị Trung ương 11 khóa XII

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị.  Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Lên top