Hoàn thành thủ tục pháp lý đưa Hiệp định CPTTP vào thực thi

Đại diện 11 nước tham gia Hiệp định CPTTP tại lễ ký kết. Ảnh: PV
Đại diện 11 nước tham gia Hiệp định CPTTP tại lễ ký kết. Ảnh: PV
Đại diện 11 nước tham gia Hiệp định CPTTP tại lễ ký kết. Ảnh: PV