Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hoàn thành thủ tục pháp lý đưa Hiệp định CPTTP vào thực thi

Đại diện 11 nước tham gia Hiệp định CPTTP tại lễ ký kết. Ảnh: PV
Đại diện 11 nước tham gia Hiệp định CPTTP tại lễ ký kết. Ảnh: PV