Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:

Hỗ trợ đảm bảo đời sống của người dân trong vùng mưa bão

Lên top