Hà Nội: Tàu hỏa bị trật bánh, hơn 100 người thoát chết