GS.TS Tạ Ngọc Tấn: "Những giá trị của chủ nghĩa Mác là không thể xuyên tạc"

GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương (Ảnh: Xuân Hải)
GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương (Ảnh: Xuân Hải)
GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương (Ảnh: Xuân Hải)
Lên top