“Trong các học thuyết của thế giới, học thuyết Mác có sức sống rất lâu dài”

GS.TS Lê Hữu Nghĩa, nguyên Giám đốc học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Ảnh: Xuân Hải)
GS.TS Lê Hữu Nghĩa, nguyên Giám đốc học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Ảnh: Xuân Hải)
GS.TS Lê Hữu Nghĩa, nguyên Giám đốc học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Ảnh: Xuân Hải)
Lên top